Informacje po spotkaniu dla rodziców uczestników naszego obozu artystycznego lato 2024

Informacje i ustalenia ze spotkania dostępne są tutaj >>

Przypominamy o konieczności:

  • opłacenia obozu (termin do 07.06.2024, szczegóły w umowie uczestnictwa)
  • przesłania/dostarczenia na adres sekretariatu >> wydrukowanych, wypełnionych i podpisanych dokumentów: UMOWA UCZESTNICTWA, KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU.

Prosimy o przesłanie na adres sekretariat@szkolamaestro.art.pl ewentualnych sugestii dotyczących wspólnego zakwaterowania uczestników obozu artystycznego – znajome dzieci, rodzeństwo itp.


Prosimy o zapoznanie się z treścią „Oświadczenia Rodzica, dotyczącego zdrowia dziecka”

Oświadczenie do pobrania tutaj >>

Zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS, Rodzice uczestników wypoczynku zobowiązani są  przekazać organizatorowi powyższe oświadczenie w dniu wyjazdu!


Szczegóły dotyczące przejazdów autokarów

Wyjazd na obóz 30 czerwca 2024 o godz. 12.00

Miejsce odjazdu autokarów – plac przy boisku Szkoły Podstawowej nr 4 w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55

Prosimy o przybycie 45 min. przed odjazdem!

Przyjazd do ośrodka w Rytychbłotach około godz. 16.30.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami pomocnymi w przygotowaniu dziecka do wyjazdu tutaj >>

Powrót z obozu 10 lipca 2024 około godz. 14.30

Odjazd z ośrodka w Rytychbłotach około godz. 10.00.

Miejsce przyjazdu autokarów – plac przy boisku Szkoły Podstawowej nr 4 w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55


Relacje z naszego obozu w postaci krótkich filmów

Zachęcamy do śledzenia na https://www.facebook.com/szkolaMAESTROartpl

/ przez

Post Author: Edytor