Szkoła Tańca i Baletu w CZACHÓWKU

 

Czachówek – zajęcia w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej, ul. Główna 56

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z informacją uzyskaną (po wielu zapytaniach) od Dyrekcji SP w Czachówku w dniu 9 listopada 2023 r., Rada Rodziców w SP w Czachówku nie wyraża zgody na prowadzenie zajęć akrobatyki.