Zapisy Obozy Artystyczne

CO TRZEBA ZROBIĆ ŻEBY ZAPISAĆ DZIECKO:

  1. Należy dokonać wstępnej (niezobowiązującej) rezerwacji poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego poniżej.
  2. Po potwierdzeniu możliwości uczestnictwa dziecka w obozie przesyłany zostanie na Państwa email pakiet zgłoszeniowy tj. Umowa uczestnictwa, Warunki uczestnictwa i Karta kwalifikacyjna Uczestnika.
  3. Ostatecznie potwierdzić rezerwację miejsca dla dziecka poprzez łączne spełnienie 2 warunków:
    1. wpłacić zaliczkę na konto szkoły w kwocie 900 zł w czasie 4 dni od otrzymania pakietu zgłoszeniowego. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, nazwę obozu.
    2. dostarczyć lub przesłać listownie do sekretariatu Organizatora wydrukowane, wypełnione i podpisane dokumenty – Umowa uczestnictwa, Karta kwalifikacyjna Uczestnika oraz kserokopia dowodu wpłaty zaliczki – w terminie do 21 dni od otrzymania pakietu zgłoszeniowego.
  4. Pozostała część kwoty należnej za obóz należy wpłacić na konto szkoły nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem obozu.

 

Rezerwacja miejsca następuje poprzez łączne spełnienie 2 warunków.

1. Dostarczenie do sekretariatu Organizatora wypełnionych i podpisanych dokumentów: Umowy uczestnictwa i Karty kwalifikacyjnej Uczestnika,

2. Wpłata zaliczki lub całej opłaty.

 
Formularz zgłoszeniowy – Obóz Akrobatyczny >
Formularz zgłoszeniowy – Obóz Malarski >
Formularz zgłoszeniowy – Obóz Muzyczny >
Formularz zgłoszeniowy – Obóz Taneczny >

Warunki uczestnictwa w obozie artystycznym