Zapisy Obozy Artystyczne

CO TRZEBA ZROBIĆ ŻEBY SIĘ ZAPISAĆ:

  1. Należy dokonać wstępnej rezerwacji poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO online (na dole strony).
  2. Po potwierdzeniu możliwości uczestnictwa dziecka w obozie przesyłany zostanie na Państwa email pakiet zgłoszeniowy tj. Umowa uczestnictwa, Warunki uczestnictwa i Karta kwalifikacyjna Uczestnika.
  3. Potwierdzeniem rezerwacji przez Rodziców jest wpłacenie zaliczki na konto szkoły w kwocie 900 zł w czasie 4 dni od otrzymania pakietu zgłoszeniowego. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, nazwę obozu.
  4. Wydrukowane, wypełnione i podpisane dokumenty – Umowa uczestnictwa oraz Karta kwalifikacyjna Uczestnika – należy przesłać listownie do sekretariatu wraz z kserokopią dowodu wpłaty zaliczki w terminie do 21 dni od otrzymania pakietu zgłoszeniowego.
  5. Pozostała część kwoty należnej za obóz należy wpłacić na konto szkoły nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem obozu.

 

Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest łączne spełnienie dwóch warunków:

1. Dostarczenie do sekretariatu Organizatora wypełnionych i podpisanych dokumentów: Umowy uczestnictwa i Karty kwalifikacyjnej Uczestnika,

2. Wpłata zaliczki lub całej opłaty.

 
Formularz zgłoszeniowy – Obóz Akrobatyczny >
Formularz zgłoszeniowy – Obóz Malarski >
Formularz zgłoszeniowy – Obóz Muzyczny >
Formularz zgłoszeniowy – Obóz Taneczny >

Warunki uczestnictwa w obozie artystycznym