Zapisy Szkoła Muzyczna

Formularz zapisu do Szkoły Muzycznej I stopnia >

Formularz zapisu na Warsztaty Muzyczne >

Formularz zapisu do Zerówki Muzycznej >

Zapis dziecka:
  1. Prosimy o wypełnienie Formularza zapisu powyżej, na wybrane zajęcia. (po tym etapie dalsze instrukcje otrzymacie Państwo emailowo)
  2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia ucznia przesłana zostanie na Państwa adres email Umowa o kształcenie.
  3. Następnie poprosimy o zwrotne przesłanie emailem podpisanej czytelnej kopii Umowy o kształcenie wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego lub (w przypadku kontynuacji nauki w kolejnym roku szkolnym) I raty czesnego.
  4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Maestro jest potwierdzenie dokonania zapisu u nauczyciela przedmiotu głównego poprzez przekazanie oryginału Umowy o kształcenie.

 

Wpłata abonamentu czesnego lub obecność ucznia na zajęciach organizowanych przez szkołę stanowi potwierdzenie akceptacji treści Umowy o kształcenie i obliguje do dopełnienia formalności związanych z zapisem oraz uregulowania zobowiązań wynikających z treści Umowy o kształcenie.

Kandydaci do szkoły muzycznej mogą przystąpić do sprawdzianu predyspozycji muzycznych. Ma on charakter diagnostyczno – doradczy. Termin sprawdzianu uzgadniany jest indywidualnie.