Zapisy Szkoła Tańca i Baletu

Formularz zapisu do Szkoły Tańca i Baletu >

Zapis dziecka:
  1. Prosimy o wypełnienie Formularza zapisu powyżej. (po tym etapie dalsze instrukcje otrzymacie Państwo emailowo)
  2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia ucznia przesłana zostanie na Państwa adres email Umowa o kształcenie. Na decyzję, czy podpisać Umowę o kształcenie, macie Państwo 7 dni, po gratisowej próbnej lekcji. W przypadku rezygnacji prosimy o informację emailową na adres zapisy@szkolamaestro.art.pl
  3. Następnie poprosimy o zwrotne przesłanie emailem podpisanej czytelnej kopii Umowy o kształcenie wraz z kopią dowodu wpłaty I raty czesnego.
  4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Maestro jest potwierdzenie dokonania zapisu u nauczyciela przedmiotu głównego poprzez przekazanie oryginału Umowy o kształcenie.

 

Wpłata abonamentu czesnego lub obecność ucznia na zajęciach organizowanych przez szkołę stanowi potwierdzenie akceptacji treści Umowy o kształcenie i obliguje do dopełnienia formalności związanych z zapisem oraz uregulowania zobowiązań wynikających z treści Umowy o kształcenie.