Opłaty 2022/23 – Szkoła Muzyczna, Warsztaty muzyczne, Zerówka muzyczna

Czesne za naukę w naszej szkole ma formę miesięcznego abonamentu, w stałej, uśrednionej kwocie, niezależnie od ilości zajęć przewidzianych w kalendarzu roku szkolnego na dany miesiąc. Organizacja roku szkolnego dotycząca dni wolnych od nauki przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych woj. Mazowieckiego. Szkoła nie pobiera opłat za miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

Szczegółowe warunki określa Umowa o kształcenie  ( do wglądu Wzór umowy – Szkoła muzyczna I stopnia , Wzór umowy – Warsztaty muzyczne , Wzór umowy – Zerówka muzyczna )  

1. Wpisowe płatne jednorazowo w momencie przyjęcia ucznia/uczennicy do Szkoły:

 • 300 zł – dotyczy Szkoły Muzycznej,  
 • 200 zł – dotyczy Warsztatów Muzycznych,
 • 100 zł – dotyczy Zerówki Muzycznej

2. Czesne płatne za każdy miesiąc z góry, do 5-go danego miesiąca:

Szkoła Muzyczna w cyklu sześcioletnim:

 • w klasach I , II i III: abonament miesięczny 620 zł
 • w klasach IV, V i VI : abonament miesięczny 680 zł

Warsztaty muzyczne:  

 • w wymiarze 30 min. zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 250 zł,
 • w wymiarze 45 min. zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 340 zł,
 • w wymiarze 60 min. (lub 2 x 30 min) zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 440 zł,
 • w wymiarze 90 min. (lub 2 x 45 min) zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 620 zł,
 • w wymiarze 120 min. (lub 2 x 60 min) zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 800 zł,

Usługa dodatkowa: „Dojazd do domu ucznia” to usługa polegająca na dojeździe nauczyciela do domu ucznia celem przeprowadzenia lekcji instrumentu. Usługa dostępna po potwierdzeniu przez Szkołę.

 • za Dojazd do domu ucznia 1 x tygodniowo  – abonament miesięczny 40 zł,
 • za Dojazd do domu ucznia 2 x tygodniowo  – abonament miesięczny 80 zł.

Zerówka muzyczna:

 • w wymiarze 60 min. zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 130 zł

Prosimy o regularne wpłaty w wysokości równej lub stanowiącej wielokrotność czesnego. Ze względu na ograniczoną ilość przyjęć do szkoły dwumiesięczna zaległość w opłatach powoduje automatyczne skreślenie z listy uczniów.
Opłaty (wpisowe i czesne) z dokładnym opisem (imię i nazwisko dziecka, miesiąc oraz rodzaj zajęć) prosimy przesyłać na konto szkoły.

Dane do przelewu:

MAESTRO

Jazgarzewszczyzna, ul. Podleśna 11
05-501 Piaseczno

 

Uwaga, zmiana konta Szkoły Maestro!

Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze najwyższą jakość obsługi bankowej, od stycznia 2023 r. nawiązaliśmy współpracę z PKO Bankiem Polskim S.A. W związku z tym prosimy o dokonywanie kolejnych płatności abonamentu czesnego na nowy numer rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A.

Numer konta: 77 1020 1169 0000 8102 0844 8898

Numer konta IBAN do przelewów zagranicznych: PL 77 1020 1169 0000 8102 0844 8898

 

Poprzedni numer konta ( PL 50102055581111150760300069 ) będzie obowiązywał jedynie do dnia 31.01.2023. Bardzo prosimy o dokładne sprawdzanie numeru konta przy płatnościach.