Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć

31 października**, 1 i 11 listopada 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

Dzień świąteczny wolny od zajęć

6 stycznia 2023 r.

Egzaminy semestralne – otwarte koncerty uczniów  Szkoły Muzycznej *

3 – 9 lutego 2023 r.

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć

1 maja, 2 maja **, 3 maja 2023 r.

Egzaminy semestralne – otwarte koncerty uczniów  Szkoły Muzycznej *

9 – 15 czerwca 2023 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć

8 czerwca, 9 czerwca** 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego, dzień wolny od zajęć

23 czerwca 2023 r.

* dotyczy uczniów szkoły muzycznej I stopnia od klasy drugiej

** na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY z dnia 6 kwietnia 2004 r.