Szkoła Tańca i Baletu w LESZNOWOLI

 

Zapraszamy na próbne lekcje – GRATIS:)

Zapisy do grup trwają! tutaj >>

Stosując się do zaleceń GIS dotyczących pandemii, a także do Regulaminu obowiązującego w tym zakresie w Szkole Podstawowej w Lesznowoli, prosimy rodziców / opiekunów uczniów Szkoły Maestro, żeby nie wchodzili na teren szkoły – obowiązuje zakaz przemieszczania się po szkole.
W przypadku dzieci młodszych, osoby prowadzące zajęcia dodatkowe powinny odebrać dzieci od rodziców przy wejściu i zaprowadzić na zajęcia, a po zajęciach sprowadzić do rodziców. Proszę upewnić się, że dzieci nie pozostają bez opieki. Proszę stosować się do próśb obsługi.
Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy udostępnienia obiektu Szkole Maestro.
Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wsparcie powyższych działań.


Lesznowola – w Sali N111 Zespołu Szkół w Lesznowoli, ul. Szkolna 6 (wejście nr 5, budynek główny)

 

Plan Zajęć na rok szkolny 2022/2023 obowiązujący od 01.04.2023 r.

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
 
 
 
Balet grupa 4-5 lat
Anna Stępień
17.00-18.00
Sala N111
Hip-hop
grupa 6-7 lat
Marta Kozińska
15.15-16.00
Sala N111
 
 
 
Balet grupa od 6 lat
Anna Stępień
18.00-19.00
Sala N111 
Hip-hop
grupa od 8 lat
Marta Kozińska
16.15-17.00
Sala N111

 

Plan Zajęć na rok szkolny 2022/2023 obowiązujący do 31.03.2023 r.

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
 
 
 
Balet grupa 4-5 lat
Anna Stępień
17.00-18.00
Sala N111
Hip-hop
grupa 6-7 lat
Marta Kozińska
15.00-16.00
Sala N111
 
 
 
Balet grupa od 6 lat
Anna Stępień
18.00-19.00
Sala N111 
Hip-hop
grupa od 8 lat
Marta Kozińska
16.00-17.00
Sala N111