Plan zajęć grupowych

Plan zajęć grupowych uzgadniany jest z Rodzicami na spotkaniu organizacyjnym / inauguracyjnym. Względem niego Rodzice ustalają następnie harmonogram lekcji instrumentu głównego, bezpośrednio z przydzielonym nauczycielem. 

Plan zajęć grupowych – Szkoła Muzyczna w Józefosławiu

Plan zajęć grupowych – Szkoła Muzyczna w Lesznowoli

Plan zajęć grupowych – Szkoła Muzyczna w Zalesiu Górnym

 
Szkoły Muzyczne Maestro w Piasecznie oraz w Tarczynie nie prowadzą grupowych zajęć teorii. Realizowane są one w pozostałych Szkołach (do wyboru w Zalesiu Górnym, Lesznowoli lub Józefosławiu).

Szkoła Muzyczna w trybie hybrydowym:

  1. Indywidualne lekcje instrumentu do wyboru stacjonarne, lub online we wszystkich naszych Szkołach Muzycznych.
  2. Grupowe zajęcia teorii w Zalesiu Górnym, Lesznowoli lub Józefosławiu:
  •  rytmika/audycje muzyczne + kształcenie słuchu – raz w tygodniu zajęcia stacjonarne,
  • chór, raz w tygodniu zajęcia stacjonarne w Zalesiu Górnym lub w Józefosławiu (klasy IV – VI)
  • kształcenie słuchu – raz w tygodniu zajęcia online.

Warsztaty muzyczne do wyboru stacjonarne, lub online.