Piaseczno

Szkoła Muzyczna oraz Szkoła Tańca i Baletu w budynku CEM w Piasecznie nr 4, ul. Jana Pawła II 55

Szkoła Muzyczna w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Świętojańska 18,