Warsztaty Muzyczne

indywidualne lekcje gry na instrumencie lub lekcje śpiewu, stacjonarnie lub online

 

Nauka gry na instrumencie lub śpiewu może być dla dzieci nie tylko przyjemnością, ale także bardzo korzystnym doświadczeniem. Wiele badań potwierdza, że regularne uczestnictwo w lekcjach muzycznych ma pozytywny wpływ na rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny dziecka.

Dzieci, które uczą się gry na instrumencie lub śpiewu, rozwijają swoją zdolność koncentracji i precyzji, a także kreatywność i wyobraźnię. Regularna praktyka muzyczna wymaga od ucznia wytrwałości i systematyczności, co pomaga w kształtowaniu pozytywnych nawyków. Uczenie się nowych utworów i technik wymaga także cierpliwości i samodyscypliny, co wpływa korzystnie na rozwój osobowości dziecka.

Publiczne występowanie na koncertach to dla dzieci również bardzo wartościowe doświadczenie. Uczestnictwo w takich wydarzeniach pozwala na wyzwolenie emocji oraz na podzielenie się swoją pasją z innymi ludźmi. Dziecko uczy się radzenia sobie ze stresem i tremą oraz zyskuje pewność siebie i samoakceptację.

Zachęcamy rodziców do zapisania swoich dzieci na lekcje nauki gry na instrumencie lub wokalu. Nie tylko rozwijają się wtedy w dziedzinie muzycznej, ale także zdobywają cenne umiejętności społeczne i emocjonalne, które są niezbędne w dorosłym życiu. Dla wielu dzieci muzyka staje się pasją na całe życie, a wcześniejsze jej odkrycie i rozwijanie może otworzyć przed nimi nowe możliwości kariery zawodowej i artystycznej.


Kluczem do sukcesów naszych uczniów jest możliwość weryfikacji postępów nauczania podczas cyklicznych koncertów. Systematyzując względem nich pracę, uczniowie skupiają się na jej efekcie w postaci występu.

Sprawdź postępy w nauce na koncertach szkolnych!

Kalendarz koncertowy tutaj >>

 

Warsztaty instrumentalne – indywidualne lekcje nauki gry na instrumencie w wybranym tygodniowym wymiarze: 1×30 min,  1×45 min, 1×60 min, 2×30 min, 2×45 min, 2×60 min. Godziny zajęć należy uzgadniać osobiście z nauczycielami prowadzącymi.   

Warsztaty wokalne – indywidualne lekcje śpiewu klasycznego i jazzowego w wybranym tygodniowym wymiarze: 1×30 min,  1×45 min, 1×60 min, 2×30 min, 2×45 min, 2×60 min. Godziny zajęć należy uzgadniać osobiście z nauczycielami prowadzącymi. 

Dodatkowo uczniowie Warsztatów muzycznych mogą bezpłatnie(!) uczestniczyć w zajęciach chóru szkolnego.

Warsztaty muzyczne stanowią idealny wstęp do dalszej nauki w szkole Muzycznej I stopnia dla dzieci, lub też są najodpowiedniejszym trybem nauczania dla dorosłych.

Zapisy tutaj >>