Opłaty 2023/24 – Szkoła Muzyczna, Warsztaty muzyczne, Zerówka muzyczna

Czesne za naukę w naszej szkole ma formę miesięcznego abonamentu, w stałej, uśrednionej kwocie, niezależnie od ilości zajęć przewidzianych w kalendarzu roku szkolnego na dany miesiąc. Organizacja roku szkolnego dotycząca dni wolnych od nauki przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych woj. Mazowieckiego. Szkoła nie pobiera opłat za miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

Szczegółowe warunki określa Umowa o kształcenie  ( do wglądu Wzór umowy – Szkoła muzyczna I stopnia , Wzór umowy – Warsztaty muzyczne , Wzór umowy – Zerówka muzyczna )  

1. Wpisowe płatne jednorazowo w momencie przyjęcia ucznia/uczennicy do Szkoły:

 • 300 zł – dotyczy Szkoły Muzycznej,  
 • 200 zł – dotyczy Warsztatów Muzycznych,
 • 100 zł – dotyczy Zerówki Muzycznej

2. Czesne płatne za każdy miesiąc z góry, do 5-go danego miesiąca:

Szkoła Muzyczna w cyklu sześcioletnim:

 • w klasach I , II i III: abonament miesięczny 710 zł
 • w klasach IV, V i VI : abonament miesięczny 780 zł

Warsztaty muzyczne:  

 • w wymiarze 30 min. zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 290 zł,
 • w wymiarze 45 min. zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 400 zł,
 • w wymiarze 60 min. (lub 2 x 30 min) zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 510 zł,
 • w wymiarze 90 min. (lub 2 x 45 min) zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 710 zł,
 • w wymiarze 120 min. (lub 2 x 60 min) zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 930 zł,

Usługa dodatkowa: „Dojazd do domu ucznia” to usługa polegająca na dojeździe nauczyciela do domu ucznia celem przeprowadzenia lekcji instrumentu. Usługa dostępna po potwierdzeniu przez Szkołę.

 • za Dojazd do domu ucznia 1 x tygodniowo  – abonament miesięczny 50 zł,
 • za Dojazd do domu ucznia 2 x tygodniowo  – abonament miesięczny 100 zł.

Zerówka muzyczna:

 • w wymiarze 60 min. zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 150 zł

Prosimy o regularne wpłaty w wysokości równej lub stanowiącej wielokrotność czesnego. Ze względu na ograniczoną ilość przyjęć do szkoły dwumiesięczna zaległość w opłatach powoduje automatyczne skreślenie z listy uczniów.
Opłaty (wpisowe i czesne) z dokładnym opisem (imię i nazwisko dziecka, miesiąc oraz rodzaj zajęć) prosimy przesyłać na konto szkoły.

Dane do przelewu:

MAESTRO

Jazgarzewszczyzna, ul. Podleśna 11
05-501 Piaseczno

Dane rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A.

Numer konta: 77 1020 1169 0000 8102 0844 8898

Numer konta IBAN do przelewów zagranicznych: PL 77 1020 1169 0000 8102 0844 8898