Szkoła Muzyczna I stopnia

 

Stosując się do wytycznych MEiN oraz GIS, związanych z przeciwdziałaniem pandemii, a także wychodząc naprzeciw sugestiom Rodziców dotyczącym ograniczeń czasowych i komunikacyjnych przy organizacji nauki muzyki, począwszy od września 2020 r. zajęcia Szkoły realizujemy w trybie mieszanym.

Szkoła Muzyczna w trybie hybrydowym:

  1. Indywidualne lekcje instrumentu do wyboru stacjonarne, lub online we wszystkich naszych Szkołach Muzycznych.
  2. Grupowe zajęcia teorii w Zalesiu Górnym, Lesznowoli lub Józefosławiu:
  •  rytmika/audycje muzyczne + kształcenie słuchu – raz w tygodniu zajęcia stacjonarne,
  • chór , raz w tygodniu zajęcia stacjonarne w Zalesiu Górnym lub w Józefosławiu (klasy IV – VI)
  • kształcenie słuchu – raz w tygodniu zajęcia online.

Szkoły Muzyczne Maestro w Piasecznie oraz w Tarczynie nie prowadzą grupowych zajęć teorii. Realizowane są one w pozostałych Szkołach (do wyboru w Zalesiu Górnym, Lesznowoli lub Józefosławiu).

Warsztaty muzyczne do wyboru stacjonarne, lub online.


Stosując się do zaleceń GIS dotyczących pandemii uprzejmie informujemy, iż:

  • Rodzice / Opiekunowie nie wchodzą do szkoły oraz sal, w których prowadzone są zajęcia (prośba o ograniczenie do minimum przebywania w budynku szkoły, a w razie konieczności o stosowanie osłony ust i nosa).
  • Dzieci są odbierane przez osobę prowadzącą zajęcia przy recepcji szkolnej (przy wejściu).
  • Po wejściu do budynku szkoły każda osoba jest zobowiązana do zmiany obuwia

Szkoła Muzyczna I stopnia, to grupowe zajęcia teoretyczne oraz indywidualne lekcje gry na instrumencie.

Informacja o wymiarze poszczególnych zajęć znajduje się tutaj >>

Kluczem do sukcesów naszych uczniów jest możliwość weryfikacji postępów nauczania podczas cyklicznych koncertów. Systematyzując względem nich pracę, uczniowie skupiają się na jej efekcie w postaci występu.

Sprawdź postępy w nauce na koncertach szkolnych!

Kalendarz koncertowy tutaj >>

Nasza Szkoła od roku 2005 zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sprawuje on nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły, stąd uczymy zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury dotyczącymi ramowego planu nauczania jak i realizowanych podstaw programowych.

Jesteśmy Niepubliczną Szkołą Muzyczną I stopnia (muzyczny odpowiednik szkoły podstawowej) co oznacza, że nie pobieramy subwencji państwowej, a nasza działalność finansowana jest jedynie z opłat czynionych przez rodziców. Dzięki temu jednakże, nie musimy w pracy dydaktycznej ograniczać się do standaryzowanych ministerialnych podstaw programowych, lecz w sposób elastyczny możemy dostosować realizowany repertuar / program do uzdolnień, oczekiwań czy gustów ucznia. W efekcie nasi uczniowie traktują muzykę z pasją, prezentując chętnie swoje osiągnięcia na koncertach (zobacz galerię zdjęć >>), a absolwenci otrzymujący świadectwo ukończenia naszej Szkoły, z powodzeniem mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia.

Nasi uczniowie uczęszczają jedynie na przedmioty muzyczne (bez ogólnokształcących). Zajęcia odbywają się po południu, dwa lub trzy razy w tygodniu, między godz. 14:30 a 20:00.

Nauka w Szkole Muzycznej I stopnia prowadzona jest sześcioletnim cyklu nauczania.