Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2023 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć

1, 2**, 3** i 11 listopada 2023 r.

Egzaminy semestralne – otwarte koncerty uczniów  Szkoły Muzycznej *

13 – 18 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Dzień świąteczny wolny od zajęć

1 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć

1, 2 **, 3, 30, 31** maja 2024 r.

Egzaminy semestralne – otwarte koncerty uczniów  Szkoły Muzycznej *

10 – 13 czerwca 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego, dzień wolny od zajęć

21 czerwca 2024 r.

* dotyczy uczniów szkoły muzycznej I stopnia od klasy drugiej

** na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY z dnia 6 kwietnia 2004 r.