Opłaty 2024/25 – Szkoła Muzyczna w Tarczynie

Czesne za naukę w naszej szkole ma formę miesięcznego abonamentu, w stałej, uśrednionej kwocie, niezależnie od ilości zajęć przewidzianych w kalendarzu roku szkolnego na dany miesiąc. Organizacja roku szkolnego dotycząca dni wolnych od nauki przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych woj. Mazowieckiego. Szkoła nie pobiera opłat za miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

Szczegółowe warunki określa Umowa o kształcenie  ( do wglądu Wzór umowy – Warsztaty muzyczne  )  

1. Wpisowe płatne jednorazowo w momencie przyjęcia ucznia/uczennicy do Szkoły:

  • 250 zł – dotyczy Warsztatów Muzycznych

2. Czesne płatne za każdy miesiąc z góry, do 5-go danego miesiąca:

Warsztaty muzyczne:  

  • w wymiarze 30 min. zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 270 zł,
  • w wymiarze 45 min. zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 390 zł,
  • w wymiarze 60 min. (lub 2 x 30 min) zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 510 zł,
  • w wymiarze 90 min. (lub 2 x 45 min) zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 710 zł,
  • w wymiarze 120 min. (lub 2 x 60 min) zajęć tygodniowo – abonament miesięczny 860 zł,

Usługa dodatkowa: „Dojazd do domu ucznia” to usługa polegająca na dojeździe nauczyciela do domu ucznia celem przeprowadzenia lekcji instrumentu. Usługa dostępna po potwierdzeniu przez Szkołę.

  • za Dojazd do domu ucznia 1 x tygodniowo  – abonament miesięczny 55 zł,
  • za Dojazd do domu ucznia 2 x tygodniowo  – abonament miesięczny 110 zł.

Prosimy o regularne wpłaty w wysokości równej lub stanowiącej wielokrotność czesnego. Ze względu na ograniczoną ilość przyjęć do szkoły dwumiesięczna zaległość w opłatach powoduje automatyczne skreślenie z listy uczniów.
Opłaty (wpisowe i czesne) z dokładnym opisem (imię i nazwisko dziecka, miesiąc oraz rodzaj zajęć) prosimy przesyłać na konto szkoły.

Dane do przelewu:

MAESTRO

Jazgarzewszczyzna, ul. Podleśna 11
05-501 Piaseczno

Dane rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A.

Numer konta: 77 1020 1169 0000 8102 0844 8898

Numer konta IBAN do przelewów zagranicznych: PL 77 1020 1169 0000 8102 0844 8898