Opłaty 2024/25 – Szkoła Tańca i Baletu

Czesne za naukę w naszej szkole ma formę miesięcznego abonamentu, w stałej, uśrednionej kwocie, niezależnie od ilości zajęć przewidzianych w kalendarzu roku szkolnego na dany miesiąc. Organizacja roku szkolnego dotycząca dni wolnych od nauki przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych woj. Mazowieckiego. Szkoła nie pobiera opłat za miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 Szczegółowe warunki określa Umowa o kształcenie ( do wglądu Wzór umowy – Szkoła Tańca i Baletu )

Czesne płatne za każdy miesiąc z góry, do 5-go danego miesiąca:

Szkoła Tańca i Baletu

  • za zajęcia 1 raz w tygodniu po 45 min. – abonament miesięczny 125 zł
  • za zajęcia 1 raz w tygodniu po 60 min. – abonament miesięczny 160 zł
  • za zajęcia 1 raz w tygodniu po 90 min. lub 2 razy w tygodniu po 45 min – abonament miesięczny 230 zł
  • za zajęcia 1 raz w tygodniu po 120 min. lub 2 razy w tygodniu po 60 min. – abonament miesięczny 300 zł
  • za zajęcia Hip-Hop Team 2 razy w tygodniu po 120 min. plus gratis w dowolnym wymiarze za zgodą instruktora: Akrobatyka, Break dance, Balet – abonament miesięczny 510 zł

Prosimy o regularne wpłaty w wysokości równej lub stanowiącej wielokrotność czesnego. Ze względu na ograniczoną ilość przyjęć do szkoły dwumiesięczna zaległość w opłatach powoduje automatyczne skreślenie z listy uczniów.
Opłaty z dokładnym opisem (imię i nazwisko dziecka, miesiąc oraz rodzaj zajęć) prosimy przesyłać na konto szkoły.

Dane do przelewu:

MAESTRO

Jazgarzewszczyzna, ul. Podleśna 11
05-501 Piaseczno

Dane rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A.

Numer konta: 77 1020 1169 0000 8102 0844 8898

Numer konta IBAN do przelewów zagranicznych: PL 77 1020 1169 0000 8102 0844 8898