Szkolny plan nauczania i podręczniki

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA KLASA
I II III IV V VI
Liczba minut tygodniowo
1. Instrument główny 60 (2×30) 60 (2×30) 60 (2×30) 90 (2×45) 90 (2×45) 90 (2×45)
2. Fortepian dodatkowy         30    30   
3. Zajęcia z akompaniatorem x x x x x x
4. Kształcenie słuchu  2×45 2×45 2×45 2×45 2×45 2×45
5. Rytmika 45    45    45         
6. Audycje muzyczne       45    45    45   
7. Chór lub zespół       90    90    90   
NIEOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA  
8. Instrument dodatkowy         30 30


Poz. 1, 2 i 8. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. 

Poz. 3 Organizację zajęć z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu głównego w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Zajęcia nie podlegają ocenianiu i nie obowiązują uczniów klas fortepianu i gitary.

Poz. 8  Dla pianistów instrument do wyboru (wśród dostępnych)

 

Zajęcia szkolne odbywają się po południudwa lub trzy razy w tygodniu. Rok szkolny trwa 10 miesięcy – od września do czerwca. Nauczanie odbywa się w cyklu sześcioletnim.


Przed zakupem podręczników do lekcji teorii prosimy o konsultację z nauczycielem prowadzącym.

Podręczniki polecane:

Tytuł i autor
Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce – Józef K. Lasocki 
 
Klasa I
Tytuł i autor
Solfeż elementarny cz. I – M. Wacholc
Dyktanda elementarne cz. I – M Ćwiklińska, M. Rogozińska
Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci Cz. I – A. Wacławczyk
Zeszyt do nauki pisania nut
 
Klasa II
Tytuł i autor
Solfeż elementarny cz. II – M. Wacholc
Dyktanda elementarne cz. II – M Ćwiklińska, M. Rogozińska
Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci Cz. II – A. Wacławczyk
 
Klasa III
Tytuł i autor
Solfeż elementarny cz. III – M. Wacholc
Dyktanda elementarne cz. III – M Ćwiklińska, M. Rogozińska
Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci Cz. III – A. Wacławczyk
 
Klasa IV – VI
Tytuł i autor
Solfeż I (na cały cykl nauczania) – Józef Karol Lasocki
„W krainie muzyki” Podręcznik do Audycji muzycznych (na cały cykl nauczania) – Agnieszka Kreiner – Bogdańska