Festiwal muzyczny

VI Festiwal Muzyczny dla uczniów Szkół Maestro – w związku z epidemią koronawirusa festiwal zostaje ODWOŁANY!

 

Dla publiczności wstęp wolny.

Regulamin

 

1.      VI Festiwal odbędzie się 4 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 w Auli Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20

2.      Festiwal skierowany jest dla uczniów Szkół Maestro grających na dowolnym instrumencie (fortepian, skrzypce, gitara, flet, perkusja), wokalistów oraz zespołów kameralnych.

3.      Warunkiem przystąpienia do Festiwalu jest nominacja nauczyciela uczącego. Festiwal dedykowany jest uczniom wyróżniającym się pracowitością, umiejętnościami oraz nieprzeciętną osobowością sceniczną. Nominacja do występu stanowi rodzaj nagrody.

4.      Zgłoszenie wraz ze zdjęciem (najlepiej formatu JPG) prosimy przysyłać na adres email Szkoły Maestro sekretariat@szkolamuzyczna.art.pl

Zgłoszenia uczestnika dokonać może wyłącznie rodzic / opiekun prawny dziecka.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 28 marca 2020 r.

Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do umieszczenia w programie festiwalu:

  • Zdjęcie uczestnika
  • Imię (imiona) uczestnika:
  • Nazwisko uczestnika:
  • Data urodzenia:
  • Lokalizacja Szkoły Maestro:
  • Klasa Szkoły Muzycznej lub Warsztatów muzycznych:
  • Instrument:
  • Imię i nazwisko Nauczyciela:
  • Program (z uwzględnieniem kolejności podczas występu)

5.      Uczeń (uczniowie) biorący udział w Festiwalu winien wykonać dwa dowolne utwory o kontrastującym charakterze i trudności odpowiadającej klasie do której uczęszcza. Istotny jest taki całościowy dobór programu, który pozwoli dziecku pokazać jego umiejętności i muzykalność.

6.      Program winien być wykonywany z pamięci. Soliści wykonują utwory z akompaniamentem innego instrumentu lub nagrania (nie dotyczy pianistów).

 

IV Festiwal Muzyczny – fotoreportaż tutaj >>