Miesięczny abonament czesnego płatny jest z góry

Uprzejmie przypominamy, iż abonament czesnego płatny jest za każdy miesiąc z góry, do 5-go dnia danego miesiąca.

Dziękujemy za terminowe wpłaty abonamentu na konto szkoły z dokładnym opisem: imię i nazwisko dziecka, miesiąc oraz rodzaj zajęć – szczegóły konta tutaj>>

Czesne za naukę w naszej szkole ma formę miesięcznego abonamentu, w stałej, uśrednionej kwocie, niezależnie od ilości zajęć przewidzianych w kalendarzu roku szkolnego na dany miesiąc. 

/ przez

Post Author: Edytor